Kunden har alltid rätt

Sverigedemokraternas reklamfilm har varit en snackis de senaste dagarna. Mycket medialt fokus har också riktats mot den frilansare, med bland annat uppdrag från SR, som producerat filmen. Artiklar om att denne gått under jorden (Resumé) och att dennes ansvariga chef på SR Uppland tar avstånd ifrån honom (Expressen) är några exempel i följetongen.

Frilansaren själv säger till Dagens Media att han inte står bakom budskapet, och det finns väl egentligen inga skäl att ifrågasätta det. Men frågan är om det är ett hållbart förhållningssätt?

Mitt svar på den frågan är nej.

Min åsikt är att man som uppdragstagare bör kunna ställa sig bakom sin kund. Det är kanske inte nödvändigt att dela samtliga värderingar, att vara överens på alla punkter. Men det bör åtminstone finnas en gemensam grund att stå på, vilket – om man ska använda en politisk jämförelse – jag till och med tror moderater och socialdemokrater skulle kunna hitta om de ansträngde sig lite. Att ta ett uppdrag från en kund man tar direkt avstånd ifrån (vilket jag tolkar det som fallet är här) är inte OK på något sätt.

Jag skulle aldrig ta uppdrag av vapen- och cigarettindustrin. Av samma anledning skulle jag heller aldrig ta ett uppdrag av Sverigedemokraterna. Mina kunder har nämligen alltid rätt, och tidigare nämnda aktörer har inte rätt någonstans.