3 frågeställningar vid start av Facebook-sida

För snart ett år sedan skrev jag en guide med några korta tips gällande Facebook-sidor för småföretag. Det är fortfarande ett av de inlägg som drar mest trafik till bloggen via Google, och den senaste tiden har jag fått flera mejl med frågor från företag som vill ut på Facebook. Därför tänkte jag komplettera det inlägget med tre frågeställningar som alla ni som ligger i startgroparna bör ställa er innan ni kastar er huvudstupa in i Facebook-djungeln.

Syfte – vad vill du göra?
Facebook är en ypperlig kommunikationskanal, vars like vi troligtvis aldrig har skådat tidigare. Det är emellertid väldigt viktigt att tänka på att det fortfarande bara är en kanal – inget mirakelelixir till framgång. När du startar upp ditt företags Facebook-sida är det därför viktigt att du ser den som ett kommunikationsverktyg, och sätter upp mål för vad du vill åstadkomma med den. Det får inte vara själva Facebook-sidan som är målet.

Ger sidan företaget möjligheter ni inte har haft förut? Exempelvis direktkommunikation med kunderna och möjligheten att snabbt få feedback på ert arbete.

Kan sidan effektivisera ert arbete, och på så sätt hjälpa er att spara tid och pengar? Exempelvis genom att låta den ersätta en befintlig, men mer omständig kommunikationskanal hos företaget.

Incitament – varför skulle någon vilja ”gilla” vår sida?
Fundera på vilka sidor du själv ”gillar” på Facebook, och även aktivt interagerar med. Vad är det som får dig att göra det? Fundera också på skillnaden mellan ett företag och ett rockband eller en filmstjärna. De sistnämnda kan locka till sig gillare enbart med sitt namn. Få företag delar den lyxen.

Det finns förstås mer allmänna studier som skulle kunna fungera som svar på varför människor gillar en sida. Men de mest precisa svaren hittar du trots allt hos dina egna kunder. Försök tillgodogöra dig så mycket synpunkter som möjligt från dem innan du börjar planera din Facebook-närvaro. Sysslar ditt företag med försäljning – erbjud rabatt till kunder som svarar på en enkät om vad som skulle få dem att ”gilla” företagets Facebook-sida.

Engagemang – är jag medveten om vad som kommer att förväntas av mitt företag på Facebook?
Att starta en sida, bjuda in lite vänner och skicka ut lite opersonliga länkar till företagets produkter och tjänster, det kräver varken speciellt mycket engagemang eller tid. Men då erbjuder du också nära noll i värde till dina ”gillare”. Det innebär, förutom att du startat upp din Facebook-sida helt i onödan, att du sannolikt kommer att göra många av dina kunder besvikna.

Att sköta en Facebook-sida kräver daglig närvaro och omsorg. För bästa resultat rekommenderas även noggrann planering och uppsättande av långsiktiga strategiska mål. Det kommer dessutom att kräva en del sakkunskap gällande vad man får och inte får göra på Facebook.

Låter detta jobbigt, eller har du helt enkelt inte tillräckligt med tid eller intresse för det engagemang som krävs? Då får du helt enkelt anställa någon som har det. Så är det.

Vill du fördjupa dig mer? Nedan följer fler lästips på ämnet.
Ultimate Guide to Facebook Pages
A Guide to the New Facebook Pages
What I’ve Learned from 50,000 Facebook Fans