”It Begins With Us”

2012 är det dags för presidentval i USA, och i dagarna offentliggjorde Barack Obama att han – wait for it – ställer upp för omval. Allt annat hade naturligtvis varit en sensation. Nedan kan ni se ”It Begins With Us”, filmen som är tänkt att kicka igång omvalskampanjen.