Författare: Markus Welin

Vad blir det nya normala?

Att samhället kommer se annorlunda ut efter Coronakrisen är nog de flesta överens om. Vi kommer gå tillbaka till ett normalläge i den mening att livet kommer att rulla på som vanligt – men samtidigt så kommer krisen att ha både accelererat tidigare pågående förändringsprocesser och att ha skapat helt nya.

Igår deltog jag i en Spekulativ design-workshop “New Normal—s and the Future of Cultural Experiences” som arrangerades av framtidsbyrån Another Tomorrow. Tillsammans med Alma har de initierat plattformen New Normal-s och i ett första skede bjudit in experter på olika områden för att spekulera i framtidens kulturella upplevelser. För att i slutändan kunna prototypa fram olika upplevelser och innovationer på de platser där Alma har sin verksamhet. Till exempel biografen Park på Sturegatan i Stockholm. Problemställningen var att med de konsekvenser Coronapandemin för med sig som bakgrund försöka tänka nyskapande och formulera nya lösningsförslag kring hur vi kan konsumera kulturella upplevelser i nya och befintliga platser.

Som representant för den digitala världen så ser jag förstås en del utmaningar för delar av kulturen i den nya verklighet vi står inför. En gemensam nämnare för många kulturupplevelser är att de är mer knutna till fysisk närvaro än andra. Vid ett besök på en konstutställning eller en bättre restaurangbesök vill vi kunna se, höra, känna eller smaka upplevelsen fullt ut och identifiera alla olika nyanser som förhöjer upplevelsen. Det kommer vara en utmaning eftersom det är svårt att digitalisera.

Samtidigt är kreativiteten och nyskapandet en så pass central del av kulturen att det inte finns några gränser för vad man kan hitta på. Allt är möjligt. Det var också något som blev tydligt under workshopen där idéerna flödade. Allt från en prenumerationstjänst för slumpmässiga kulturella upplevelser till en kulturell stad där det analoga och digitala möts.

Min grupp plockade upp en tanke om behovet av en digital pause. Det är ett behov som knappast kommer bli mindre när digitaliseringen accelereras och vi mer eller mindre tvingas att spendera mer tid online. Vi diskuterade en tjänst som skulle kunna erbjuda detta samt huruvida man kunde jobba med en form av omvänd personalisering – att använda personliga preferenser och data för att ge användarna det som de behöver, inte det de vill ha.

Idéerna kommer att följas upp under hösten och – om planeterna står rätt – kanske tas vidare till något mer än bara idéer. Då vet vi kanske också lite mer om hur världen efter pandemin kommer att se ut.

Så bygger du interna superstars

Genom att etablera personliga avsändare som kommunicerar din organisations budskap så kan du höja trovärdigheten, öka räckvidden och i förlängningen också stärka varumärket.

Fotbollslaget Real Madrid hade under många år en väl genomtänkt strategi. Genom att hela tiden värva nya ”Galácticos”, superstjärnor, så etablerade man klubbens varumärke som det starkaste i fotbollsvärlden. Rent prestationsmässigt hade de inte behövt köpa nya stjärnor varje år, men varumärkesmässigt hjälpte det till att sälja tröjor, halsdukar och biljetter till lagets världsturnéer.

Men man måste inte rekrytera sig till framgång. Många fotbollslag har istället satsat på att bygga stjärnor internt, att forma och utbilda dem, ofta genom en framgångsrik ungdomsverksamhet. Det är också det detta inlägg kommer att handla om – hur du på ditt företag kan utbilda dina ”spelare” till att bli stjärnor som kan hjälpa till att stärka företagets varumärke och thought leadership.

Vem kan bli din superstar?

Det är vanligt att chefer eller experter som lyfts fram som talespersoner inom olika områden och ofta faller det sig naturligt att det blir så. Men det går också att göra annorlunda. Varför inte plocka upp en anställd som redan är en digital stjärna och ge hen en fråga att driva i den externa kommunikationen?

Det är också viktigt att inte låsa in sig i att det bara är talespersoner som kan bli dina superstars. Alla engagerade anställda som brinner för det ni gör och vill vara aktiva varumärkesambassadörer i eget namn kan bidra med såväl inspiration som trovärdighet när de pratar om varumärket.

Hur gör man då? Jag föreslår följande.

Visa dem verktygen

Idag finns en kraftfull verktygslåda i form av sociala medier att tillgå. Hjälp till att synliggör detta och att inspirera kring vilka möjligheter som finns. Lyfta fram goda exempel och best practise, gärna inom deras eget område.

Ge stöd

Förutom tydliga stöddokument i form av guidelines och policys för sociala medier så kan det också vara bra att hjälpa till med såväl strategiskt som operativt stöd. Vilka målgrupper ska de rikta sig mot och hur ska de göra det? Och hur optimerar man sitt innehåll för olika sociala medier rent praktiskt?

Här är ett exempel på en enkel modell som jag har tagit fram som ett stöd. Modellens syfte är att sänka tröskeln för att börja vara aktiv i sociala medier.

  • Engage. Första steget är att engagera sig i andras innehåll. Att följa med i flöden, gilla och kommentera.
  • Curate. Nästa steg är att börja plocka upp intressant innehåll och dela det i sina nätverk, helst med en egen kommentar som tillför nytt värde.
  • Create. Det sista och svåraste steget är att skapa eget innehåll, t.ex blogginlägg, videos eller podcasts.

Genom att dela in processen i dessa steg så kan den växlas upp gradvis, från en enklare till en mer avancerad nivå. Det skapar också större förståelse för hur svårt och tidskrävande det faktiskt är att skapa eget innehåll.

Hitta och uppmuntra styrkor

Vissa gör sig bra framför kameran – då kanske Youtube är rätt medium? Andra gillar att skriva långa, fördjupande texter – då kanske det är en blogg de ska ha? En tredje älskar att prata och diskutera – då är det kanske podd som passar bäst? Vissa vill inte synas och höras alls, vilket givetvis också måste respekteras. Alla människor är olika och det gäller att identifiera deras styrkor och uppmuntra dem att använda dem.

Håller du med? Håller du inte med? Vill du lägga till något? Kommentera gärna nedan.
Bild: George Bohunicky/Unsplash

Bygg digital strategi bortom kanaler och format

Att lägga allt fokus på kanaler och format är bara att skrapa på ytan. För verklig digital utveckling och långsiktiga resultat krävs analys och strategi på en högre nivå.

När jag blir rådfrågad om sociala och digitala medier och dyker det ofta upp frågor som ”Är det video som gäller nu?” eller ”Är det Linkedin vi ska satsa på?” Såklart fullt rimliga frågor, det är naturligt att vilja konkretisera och bryta ner saker till en enklare nivå. Men det mest konstruktiva och långsiktiga svaret jag kan ge är tyvärr inte ett enkelt ja eller nej utan att det är bättre att höja blicken igen.

Självklart bör man hålla koll på hur Facebook, Instagram eller Linkedin fungerar rent praktiskt och kontinuerligt testa vilka format som ger bäst resultat. Men det är viktigt att komma ihåg att vilka kanaler och format som gäller kommer och går och de är dessutom bara små spelpjäser i ett stort spel.

Det verkligt intressanta är vilka beteendeförändringar och vilken digital utveckling sociala medier driver. Det är kring dessa insikter en digital strategi bör byggas och det som kommer göra verklig skillnad över tid. Inte att vara ”bra” på Linkedin eller på video.

Vi kan ta Snapchat som ett exempel. Många företag rusade dit för ett par år sen eftersom det var den nya heta kanalen. Men det som var intressant var inte Snapchat i sig utan vilka beteenden och behov som lyftes fram i ljuset. Alltså ”disposable media” som inte finns kvar online för evigt samt att i första hand dela det privat med vänner snarare än offentligt med alla.

Mitt råd är att inte nöja sig med att bli bra på att lägga en gatsten. Lär dig istället hur man bygger hela staden.