Etikett: strategi

Så tar du fram en grundläggande strategi för sociala medier

Vill ditt företag bli mer aktiva i sociala medier men saknar en strategi? Har du fem minuter över? I det här korta inlägget går jag igenom de mest grundläggande frågorna du behöver svara på för att komma igång på ett genomtänkt sätt.

Att många aktörer, framförallt mindre,  inte riktigt kommer igång med att använda sociala medier i sin kommunikation kan ha flera orsaker. Tidsbrist är en vanlig sådan, men ofta handlar det också om att man inte har tagit fram något underlag för att motivera aktiviteten och ge den affärsvärde, och därför prioriteras sociala medier bort. Att ta fram ett sådant underlag – en strategi – känns som ett stort och oöverkomligt projekt. En byrå eller konsult behöver anlitas, vilket känns komplicerat och framförallt dyrt.

Förr eller senare kommer du antagligen behöva ta fram en fullvärdig strategi och då kan det förstås vara bra att ta hjälp, men bara genom att gå igenom de här enkla punkterna så har du kommit tillräckligt långt på vägen. Då sätter vi igång!

1. Vad gör du här?

Den första och viktigaste frågan att svara på. Vad är syftet med att lägga tid på exempelvis en Facebook-sida? Att ”alla” är där och att man därför ”måste” vara på Facebook är inte ett tillräckligt svar.

Man kan ha flera olika syften. Till exempel prata med kunderna, stärka varumärket och driva försäljning, men då är det viktigt att arbeta med riktat innehåll utifrån de olika syftena. Genom att fokusera på en sak i taget undviks spretiga och otydliga budskap och det blir enklare att säkerställa att innehållet löser sin uppgift. Att alltid försöka göra allt på en gång är oftast en dålig idé.

2. Vem pratar du med och varför ska hen bry sig?

När du svarat på ”vad?” så är det dags att svara på ”vem?” och ”varför?”. Vilken eller vilka målgrupper har ditt företag, och varför ska individer i målgruppen bry sig om innehållet i din kommunikation? Detta kan verka självklart, men alldeles för många företag överskattar intresset för den egna tjänsten och produkten.

Genom att lära känna sin målgrupp så blir det enklare att förstå hur man ska kommunicera med dem för att de ska bry sig, vilken typ av kontext som behöver adderas till produkten/tjänsten för att den ska bli intressant. Olika produkter och tjänster behöver förstås olika mycket kontext. Red Bull, som ju i princip bara är ett sockrat koffeinvatten, behöver mer kontext än Tesla där produkten i sig är det som engagerar.

Målgrupp påverkar också valet av kanaler i allra högsta grad. Om den primära målgruppen är pensionärer så kanske inte Snapchat är den bästa kanalen att försöka möta dem i. Studera gärna undersökningen Svenskarna och internet för att lära dig mer om hur din målgrupp beter sig på nätet.

3. Hur mäter du och följer upp ditt arbete?

På den här punkten är det tyvärr många som slarvar. Även mer etablerade aktörer med en tydlig uppfattning om vad de vill uppnå och vilka de vill kommunicera med. Många gör det enkelt för sig och använder några slentrianmässiga nyckeltal som egentligen inte ger någon rättvis bild av huruvida arbetet är framgångsrike eller inte. Om den virala videon fick stor spridning och många visningar så måste ju kampanjen varit bra?

Nja, men det man bör fokusera på när man tar fram nyckeltal är validiteten, det vill säga att man mäter rätt saker utifrån vad man vill ha svar på. Om kampanjens mål bara var stor räckvidd är naturligtvis spridning och räckvidd relevanta nyckeltal, men oftast är målen mer specifika än så. Till exempel att stärka varumärket eller driva försäljning, och då behövs mer precisa nyckeltal.

Är målet med Facebook-sidan att föra dialog med kunderna? Då är engagemang i form av exempelvis kommentarer ett bra nyckeltal. Om målet däremot är försäljning så kanske inte antal gillningar på en bild eller en video säger så mycket om hur Facebook-sidan bidrar till försäljningen. Försök hitta nyckeltal som verkligen svarar på frågan du ställer.

Sådär – nu kan du börja tänka operativt

Efter att du svarat på dessa tre frågor så kommer det blir lättare att gå vidare och strukturera upp det operativa arbetet. Hur mycket resurser som ska läggas, ansvarsfördelning, struktur för redaktionellt arbete, Community management med mera. Arbetet med sociala medier har kanske bara börjat och det finns förstås mycket kvar att göra, men du ligger redan steget före ett fortfarande ganska stort antal aktörer som ännu inte riktigt verkar veta vad de vill med sin närvaro i sociala medier.

När blir sociala medier vardag – a.k.a när spricker bubblan?

De flesta håller nog med mig om att sociala medier är något som är otroligt aktuellt idag. Inte bara i mediebranschen – utan i samhället i sin helhet. Facebook blir allt mäktigare, LinkedIn passerar 100-miljonersgränsen och Twitter börjar allt mer hitta sin plats som opinionsbildande kanal här hemma i Sverige.

Företag, organisationer och myndigheter – alla vill hinna med tåget. Men eftersom utvecklingen har gått väldigt snabbt fram så saknas ofta kunskapen helt. Klyftan mellan den ännu oupplysta allmänheten och specialisterna är stor. Här kan det ofta förhålla sig så att de förstnämnda är beställarna, och de sistnämnda de digitala PR- och kommunikationsstrategerna de anlitar.

Just denna klyfta är det som har närt sociala medier-bubblan. Beställarna har helt enkelt ofta haft för lite kunskap inom området för att kunna göra en rättvis bedömning av utförarnas kompetens. Dessutom har man ofta sett sociala medier som en isolerad företeelse, och inte som något tvärvetenskapligt. Man har exempelvis inte skiljt på teknik och strategi, utan förutsatt att den som är bra på sociala medier ska behärska alla olika moment som kan tänkas ha med det att göra.

Detta har inneburit att det ibland blivit rena missförstånd, exempelvis att vissa ofrivilligt har tilldelats rollen som kommunikationsexperter enbart för att de råkat ha koll på en specifik tjänst rent tekniskt. Men det har också fört med sig att många inte varit sena att slå mynt av samhällets längtan efter sociala medier-välsignelse. Dessa självutnämnda experter har enkelt kunnat mjölka sina intet ont anande kunder på pengar, utan att behöva leverera något av egentligt värde. Mängder av Facebook-sidor och Twitter-konton har startats – dock ofta utan varken syfte, mål eller strategi.

Jag tror dock att vi är på väg mot bättre tider. Att vi kommer att minnas 2011 som året då sociala medier slutligen etablerade sig i vår vardag. Det första stora steget tycker jag togs redan förra året. Allt eftersom det sker kommer också klyftan minska, tack vare att allmänhetens medvetenhet ökar. De kommer i sin tur innebära att vi i kommunikationsbranschen kommer få högre krav på oss från våra beställare.

Bubblan spricker, branschen sanerar sig själv, och sociala medier blir slutligen accepterat som naturlig kommunikationsform bland många andra. Det kommer även att märkas i samhället i stort,  då vi inte längre kommer behöva förklara att anstiftan till mordbrand faktiskt inte är tillåtet – bara för att det sker på Facebook.

Introduktion till sociala medier: Del 1

Som de flesta som jobbar med kommunikation nog blivit medvetna om vid det här laget så får det vi brukar benämna som sociala medier en allt större roll i vår bransch. Att behärska sociala medier, i alla fall så pass mycket att man vet vad det handlar om, är på väg att bli nästintill ett kompetenskrav inom kommunikationsområdet.

Här kommer detta blogginlägg, och dess kommande uppföljare, in i bilden. De är anpassade för dig som jobbar med kommunkation – men känner dig helt främmande för denna nya form av kommunkation. En ren hands-on för att komma över tröskeln och skaffa dig den där grundläggande, nödvändiga förståelsen helt enkelt. Jag kör ett moment per inlägg, och självklart i kronologisk ordning.

Börja med Twitter
Är du helt grön i den sociala sfären känns det kanske naturligt att börja med den i särklass största enskilda tjänst som finns inom området. Jag talar naturligtvis om Facebook. Men jag rekommenderar istället att du börjar med att bekanta dig med Twitter, och nu ska jag förklara varför.

Twitter är nämligen den av de stora sociala tjänster vars inlärningsprocess symboliserar sociala medier mest – det kräver tid och tålamod. Du ska hitta lämpliga personer att följa utifrån dina intresseområden, och du vill kanske också samla på dig några som följer dig. För att klara dessa två saker krävs kontinuerligt twittrande.

Användningsområdet skiljer sig också en hel del, om man fortsätter jämförelsen med Facebook. Där det sistnämnda fortfarande används i rent nöjessyfte av en stor majoritet av användarna, är Twitter flitigt använt av personer i en yrkesroll. Medan var och varannan kotte lägger upp semesterbilder och skriver om fredagsmys på Facebook så används Twitter (i alla fall i Sverige) i relativt stor utsträckning som ett dagligt arbetsredskap av journalister, kommunikatörer, PR-konsulter, politiker och många andra. Detta, tillsammans med att dessa personer dessutom ofta har ett stort privat intresse av sociala medier, gör det alltså mer sannolikt att du lär dig nya saker på området på Twitter än att du gör det via dina Facebook-vänner.

Många säger att tröskeln är hög på Twitter – att det är svårt att komma igång. Det håller jag inte riktigt med om. Som jag nämnt ovan krävs tid och tålamod för att bygga sin närvaro, men den tekniska tröskeln anser jag är lägre än Facebooks. Nedan följer en snabbgenomgång av de viktigaste sakerna att hålla reda på till en början, med bifogad bild. Sen är det egentligen bara learning by doing som gäller.

  • What’s happening?: Här skriver du dina ”tweets”, alltså dina uppdateringar.
  • Follow: Personer (eller företag) som du följer. Deras uppdateringar syns i din feed.
  • Followers: Personer som följer dig. Dessa får dina uppdateringar i sin feed.
  • Feed: Det stora fältet på skärmen där det mesta händer.
  • Mentions: Här ser du om någon skrivit till dig, eller nämnt dig i en uppdatering.
  • Home: Här klickar du för att komma tillbaka till startsidan (den som visas), eller för att uppdatera feeden.
  • Reply: Används för att svara på andras tweets. Syns när du håller pilen över den tweet du vill svara på.
  • Retweet: Används för att skicka vidare andras tweets till dina egna followers. Syns när du håller pilen över den tweet du vill retweeta.

För att illustrera så bra som möjligt har jag alltså tagit en screenshoot av min egen Twitter-sida, och rödmarkerat några av de tidigare nämnda elementen. Ursäkta att det är lite småsuddigt.

Börja så. Känner du att du inte vill uppdatera något själv till en början – gör då inte det. Du kommer att lära dig massor bara av att följa och studera andra, och när du börjar känna dig bekväm med tjänsten kan du börja sprida din egen magi. Det viktigaste är att du ger det tid. Låt din närvaro sakta växa fram.

Återkommer med nästa del om någon vecka!