Etikett: Another Tomorrow

Vad blir det nya normala?

Att samhället kommer se annorlunda ut efter Coronakrisen är nog de flesta överens om. Vi kommer gå tillbaka till ett normalläge i den mening att livet kommer att rulla på som vanligt – men samtidigt så kommer krisen att ha både accelererat tidigare pågående förändringsprocesser och att ha skapat helt nya.

Igår deltog jag i en Spekulativ design-workshop “New Normal—s and the Future of Cultural Experiences” som arrangerades av framtidsbyrån Another Tomorrow. Tillsammans med Alma har de initierat plattformen New Normal-s och i ett första skede bjudit in experter på olika områden för att spekulera i framtidens kulturella upplevelser. För att i slutändan kunna prototypa fram olika upplevelser och innovationer på de platser där Alma har sin verksamhet. Till exempel biografen Park på Sturegatan i Stockholm. Problemställningen var att med de konsekvenser Coronapandemin för med sig som bakgrund försöka tänka nyskapande och formulera nya lösningsförslag kring hur vi kan konsumera kulturella upplevelser i nya och befintliga platser.

Som representant för den digitala världen så ser jag förstås en del utmaningar för delar av kulturen i den nya verklighet vi står inför. En gemensam nämnare för många kulturupplevelser är att de är mer knutna till fysisk närvaro än andra. Vid ett besök på en konstutställning eller en bättre restaurangbesök vill vi kunna se, höra, känna eller smaka upplevelsen fullt ut och identifiera alla olika nyanser som förhöjer upplevelsen. Det kommer vara en utmaning eftersom det är svårt att digitalisera.

Samtidigt är kreativiteten och nyskapandet en så pass central del av kulturen att det inte finns några gränser för vad man kan hitta på. Allt är möjligt. Det var också något som blev tydligt under workshopen där idéerna flödade. Allt från en prenumerationstjänst för slumpmässiga kulturella upplevelser till en kulturell stad där det analoga och digitala möts.

Min grupp plockade upp en tanke om behovet av en digital pause. Det är ett behov som knappast kommer bli mindre när digitaliseringen accelereras och vi mer eller mindre tvingas att spendera mer tid online. Vi diskuterade en tjänst som skulle kunna erbjuda detta samt huruvida man kunde jobba med en form av omvänd personalisering – att använda personliga preferenser och data för att ge användarna det som de behöver, inte det de vill ha.

Idéerna kommer att följas upp under hösten och – om planeterna står rätt – kanske tas vidare till något mer än bara idéer. Då vet vi kanske också lite mer om hur världen efter pandemin kommer att se ut.