Etikett: reklam

4 digitala trender för 2016

Snart är 2015 slut. Som vanligt när det gäller digital utveckling har det varit ett händelserikt år där bland annat mobila googlesökningar gått om sökningar från desktop. Traditionsenligt så levererar jag härmed några digitala spådomar om vad som kommer att vara viktigt under 2016.

Nu är mobilen nummer ett

Att mobilen ökar i betydelse som digitalt verktyg är nog uppenbart för de flesta. 2016 beräknas två miljarder människor i världen äga en smartphone. Dels på grund av en mobilrevolution i utvecklingsländer, men också på grund av ändrade beteendemönster i väst. En färsk rapport från Pew Research Center visar att användandet av smartphones och tablets har ökat kraftigt i USA under de senaste åren medan medan antalet som äger en laptop eller en stationär dator har stått still, och bland yngre människor till och med minskat. Även i Sverige ser vi samma trend, i Schibsteds färska framtidsrapport slås det fast att ”desktop är det nya print”. Det vill säga utdöende.

”Att prata om ’mobile first’ är inte längre att ligga i framkant. Det är normalläget.”

Idag är mobilen inte längre först och främst något man pratar i utan en slags personlig dator, som inte bara tagit över de ärenden som laptopen skötte igår utan även ersatt andra verktyg som musikspelare och kamera. Den fungerar dessutom som en slags personlig assistens som håller koll på var du befinner dig, hur mycket du rör på dig, hur trafiken hem jobbet ser ut och hur vädret kommer att vara imorgon. I Mary Meekers trendrapport för 2015 så angav 87 procent av millennials att de har mobilen inom räckhåll dygnet runt.

Att prata om ”mobile first” är inte längre att ligga i framkant. Det är normalläget – i alla fall för konsumenterna. Därför måste det vara det även för alla som vi nå dem. Att inte ha en mobilanpassad webbplats är snart nästan som att inte ha en webbplats alls.

Relationer allt viktigare

I sociala nätverk har relationen alltid varit det centrala och när nätverken får en allt större roll i våra liv får också relationerna de är uppbyggda kring det. I USA är Facebook en av de största nyhetskällorna bland unga, framför bland annat CNN, och i Sverige så besöker nästan halva befolkningen Facebook varje dag.

När organisationer och företag konkurrerar med familj och vänner om uppmärksamheten så ställs förstås högre krav. Krav som är normala att ställa i en relation – till exempel att organisationen eller företaget upplevs som schysst. I en undersökning gjord av försäkringsbolaget Aflac uppgav 92 procent av amerikanska millennials att de hellre köper produkter och tjänster av ett företag som de upplever som etiskt. De företag som klarar att vinna konsumentens förtroende och bygga en relation har mycket att vinna. 93 procent av alla amerikanska millennials har nämligen köpt en produkt efter att ha fått en rekommendation från släkt eller vänner.

I takt med att allt mer kommunikation bygger på social interaktion och relationer så måste organisationer och företag låta detta sätta sin prägel på hela kommunikationsstrategin. Inte bara på en Facebook-sida eller ett Twitter-konto.

Bra reklam ska engagera

Att kommunikation måste vara relevant och engagerade för att tränga igenom bruset idag är inget nytt. All innehållsmarknadsföring bygger på detta. Men reklam, framförallt i sociala medier, har länge kommit undan med att tvinga sig på användarna – eftersom reklamen riktas baserat på användardata och därmed anses ha goda chanser att nå fram till mottagaren.

Där markerar Snapchat ett tydligt skifte. Istället för att infoga sponsrat innehåll i användarnas flöden, som till exempel Facebook, Instagram och Twitter gör, så erbjuder de innehållet helt på användarnas villkor. Istället för en kvalificerad gissning baserad på användardata så passar Snapchat över bollen och får sina användare att aktivt söka upp innehållet. Cosmopolitan avslöjade nyligen att de har tre miljoner tittare om dagen på sin kanal i Snapchat Discover. Förutom att aktivt söka upp det engagerar Snapchat-användarna också sig själva och sina vänner i det, som när de skickar sponsrade selfies eller geofilter. Ett tydligare kvitto än så går inte att få.

”Aktivt engagemang slår passiv konsumtion alla dagar i veckan.”

Gränsen mellan att dela ett sponsrat Facebook-inlägg som man snubblat över med sina vänner och att skicka ett sponsrat Snapchat-innehåll som man själv sökt upp till dem kan tyckas hårfin. Men under 2016, i takt med att vi dränks i mer och mer reklam baserad på användardata, så kommer den bli allt mer tydlig. De som lyckas engagera sin målgrupp kommer att sticka ut. De som nöjer sig med att rikta reklam mot ett visst ålderssegment eller kön och tror att resten löser sig kommer inte att göra det. Aktivt engagemang slår passiv konsumtion alla dagar i veckan.

Vi blir allt mer uppkopplade

Inte nog med att mobilen följer med oss dygnet runt och att många plockar upp den och pillar med den 43 gånger per dag – fler och fler andra saker kopplas upp mot internet. Apple Watch släpptes under 2015, och Apple TV och Chromecast gör att även våra tv-apparater är uppkopplade. 30 procent av millennials använder minst fyra olika devices per dag och 29 procent av de svarande i alla åldrar skulle kunna tänka sig att ha ett elektroniskt chip i sina kläder, visar amerikanska undersökningar. Den trenden kommer förstås bara att växa sig starkare.

När vi blir allt mer uppkopplade så lämnar vi förstås mer och mer digitala spår efter oss, vilka kan användas för att riktad kommunikation och marknadsföring. Men det förändrar, som jag även var inne på i första stycket, också vårt beteende. Mer och mer görs här och nu – på bussen, i kön eller under promenaden – istället för i lugn och ro senare framför datorn. Det innebär i sin tur att det blir ännu svårare att få vår uppmärksamhet och budskap måste vara så relevanta, tydliga och fängslande att de fångar vår uppmärksamhet på ett ögonblick. Även här är Snapchat ett relevant exempel då hela tjänsten är uppbyggd kring ”här och nu” och ett sätt att nå fram kan vara att skapa en känsla av exklusivitet genom att erbjuda något under en begränsad tid.

Har du egna spaningar i form av någon ytterligare punkt som du vill dela med dig av? Komplettera gärna med en kommentar. Toppbild: Jeff Racozy

Native advertising perfekt för social delning

Native Advertising

I en mediebransch som famlar efter nya intäktsströmmar så inser fler och fler publicister att traditionella digitala annonslösningar, som exempelvis bannerannonsering, inte kan ersätta intäktsbortfallet från printdelen. Därför har stora aktörer som New York Times och Vanity Fair på senare tid börjat använda sig av så kallad ”Native advertising”.

Vad är då detta? Som bilden ovan illustrerar så är en native ad sponsrat innehåll (jag fördrar denna term framför reklam) som påminner mycket om publicistens redaktionella innehåll. Det ska vara tydligt annonsmärkt, men ska fortfarande vara intressant för målgruppen och dela det redaktionella innehållets tonalitet och stilistik. Det är betalt för av en annonsör – men ändå fortfarande trovärdigt.

En av de ledande aktörerna inom Native advertising är amerikanska Buzzfeed, som byggt hela sin affärsmodell kring detta. Något annat som är intressant i sammanhanget – och som jag kommer att komma tillbaka till – är att Buzzfeed lägger stort fokus på att uppnå maximalt med sociala delningar. Faktum är att hela 75 procent av Buzzfeeds läsare aktivt söker sig till sajten för att hitta innehåll att dela. Något som antagligen varit en bidragande orsak till att Facebook sedan början av 2013 står för betydligt mer av Buzzfeeds hänvisningstrafik än Google gör.

Eftersom Native ads påminner mycket om det redaktionella innehållet så är förstås också det förstnämnda optimerat för social delning. Analyssajten TheMediaBriefing.com gjorde nyligen en sammanställning av hur Buzzfeeds native ads delas i sociala medier, och siffrorna de får fram är intressanta.

I studien analyserades delninggsdata från 689 Buzzfeed native ads från 51 företag, och det visade sig att en genomsnittliga native ad fick:

  • 263 Facebook-likes
  • 36 tweets
  • 7 Google +1s
  • 44 Pinterest-pins
  • 2 Linkedin-delningar

Den mest intressanta iakttagelsen här är givetvis att även annonsmärkt innehåll kan driva socialt engagemang. Spotify, som var det företag som låg i topp i studien, hade ett snitt på hela 1451 Facebook-likes per sponsrad artikel. Nu kan alla som någon gång delat en bannerreklam räcka upp en hand. Nähä, ingen…

Enligt en undersökning av analysföretaget Nielsen, i vilken 28 000 kunder runt om i världen deltog, så litar 92 procent av kunderna mer på sociala rekommendationer från sina vänner än på all annan form av reklam. I mina ögon betyder det att Buzzfeed har lyckats med det som många andra har misslyckats med och att sponsrat innehåll med fokus på sociala delningsmekanismer är något som vi kommer få betydligt se mer av framöver.

Bild: Flickr/Altimeter Group