När blir sociala medier vardag – a.k.a när spricker bubblan?

De flesta håller nog med mig om att sociala medier är något som är otroligt aktuellt idag. Inte bara i mediebranschen – utan i samhället i sin helhet. Facebook blir allt mäktigare, LinkedIn passerar 100-miljonersgränsen och Twitter börjar allt mer hitta sin plats som opinionsbildande kanal här hemma i Sverige.

Företag, organisationer och myndigheter – alla vill hinna med tåget. Men eftersom utvecklingen har gått väldigt snabbt fram så saknas ofta kunskapen helt. Klyftan mellan den ännu oupplysta allmänheten och specialisterna är stor. Här kan det ofta förhålla sig så att de förstnämnda är beställarna, och de sistnämnda de digitala PR- och kommunikationsstrategerna de anlitar.

Just denna klyfta är det som har närt sociala medier-bubblan. Beställarna har helt enkelt ofta haft för lite kunskap inom området för att kunna göra en rättvis bedömning av utförarnas kompetens. Dessutom har man ofta sett sociala medier som en isolerad företeelse, och inte som något tvärvetenskapligt. Man har exempelvis inte skiljt på teknik och strategi, utan förutsatt att den som är bra på sociala medier ska behärska alla olika moment som kan tänkas ha med det att göra.

Detta har inneburit att det ibland blivit rena missförstånd, exempelvis att vissa ofrivilligt har tilldelats rollen som kommunikationsexperter enbart för att de råkat ha koll på en specifik tjänst rent tekniskt. Men det har också fört med sig att många inte varit sena att slå mynt av samhällets längtan efter sociala medier-välsignelse. Dessa självutnämnda experter har enkelt kunnat mjölka sina intet ont anande kunder på pengar, utan att behöva leverera något av egentligt värde. Mängder av Facebook-sidor och Twitter-konton har startats – dock ofta utan varken syfte, mål eller strategi.

Jag tror dock att vi är på väg mot bättre tider. Att vi kommer att minnas 2011 som året då sociala medier slutligen etablerade sig i vår vardag. Det första stora steget tycker jag togs redan förra året. Allt eftersom det sker kommer också klyftan minska, tack vare att allmänhetens medvetenhet ökar. De kommer i sin tur innebära att vi i kommunikationsbranschen kommer få högre krav på oss från våra beställare.

Bubblan spricker, branschen sanerar sig själv, och sociala medier blir slutligen accepterat som naturlig kommunikationsform bland många andra. Det kommer även att märkas i samhället i stort,  då vi inte längre kommer behöva förklara att anstiftan till mordbrand faktiskt inte är tillåtet – bara för att det sker på Facebook.